AKUSTİK

AKUSTİK RAPORU  NEDİR

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı alınması aşamasında istenen Bina Akustik Raporu : Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin işletimi ve kullanımı safhalarında insanların maruz kalacağı, binaların dışından veya içinden kaynaklanan gürültülerin, kişilerin huzur ve sükûnuna, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek iyi işitme ve algılama koşullarının sağlanması için, tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim bakımından uyulacak kuralların belirlendiği teknik – resim – diyagram ve şemaların yer aldığı dökümanı ifade eder.

Bina Akustik Raporu 31 Mayıs 2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik gereği standartları belirlenen bir teknik dökümandır.

Bina Akustik Raporu

Yapı ruhsatlarının alınma aşamasında binaların gürültüye karşı korunması hakkındaki yönetmelik gereği bina akustik raporu istenmektedir. Yapılacak olan binalardaki akustik değerlerin ve yalıtımın degerlendirilmesi için bina projenizi inceleyerek bina akustik raporunuzu hazırlıyoruz.

Belediyeler tarafından istenen bina akustik raporunu sertifikalı uzman çalişanlarımız tarafından en kısa sürede ve en uygun şartlarda tarafınıza sunuyoruz.

Akustik rapor hazırlamasında binaların gürültüye karşı korunması hakkındaki yönetmelikte ön görüldüğü şekilde binaların gürültü yönünden birbirleriyle olan ilişkilerini, ses yalitimlarını, akustik kalite yönünden değerlendirmelerini sağlayıp rapor hazırlıyoruz.

Bina Akustik proje

Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin kullanim safhalarında insanların maruz kalacagi içeriden ve dışarıdan kaynaklanan gürültülerin kişilere yaratacağı olumsuz etkileri önlemek üzere bina yapım aşamasında kullanılacak malzemelerin akustik değer ve yalıtım degerlerinin incelenerek uygun malzeme seçimi ve binanın inşasında kullanılacak malzemelerin belirtildiği projedir.

Uzman mimar ekibimiz tarafından binanızın projesi incelenerek uygun ses yalıtımı ve akustik değerleri sağlayacak şekilde bina inşasında kullanılacak olan malzemeler ve uygulamaları projelendirilecektir.

Binaların gürültüye karşı korunması hakkındaki yönetmeliği gereği belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalan tüm binalarda uygulanmasi zorunludur. Hazirlanan proje neticesinde bina akustik performans belgesi düzenlenecektir. Bina akustik projesi hakkında buradan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Çevresel Gürültü Ölçümleri

Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve kontrolü yönetmeliği kapsamında işletmelerin faaliyet gösterdigi alanlar ve faaliyet konularına göre uygması gereken çevresel gürültü limitleri belirlenmiştir.

İşyeri açarken, sikayet üzerine ÇED belgesi alımı sırasında vb. nedenlerle çevresel gürültü ölçümü ve raporlanması istenmektedir. Sertifikalı uzman ekibimiz tarafından yerinde ölçümler yapılarak raporunuz hazırlanmaktadır.

DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN

Should you need help, request advice or ask someone to read it for you before you submit affordablepapers it.

HEMEN TEKLİ ALIN
×

merhaba!

WhatsApp'ta sohbet etmek için aşağıdaki temsilcilerimizden birini tıklayın veya info@acetmimarlık.com adresine bir e-posta gönderin.

× WHATSAPP DESTEK HATTI