E.K.B

Enerji Kimlik Belgesi (EKB), 2007 tarihli 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne göre, binaların etkin ve verimli enerji kullanımı ve çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla binaların enerji performanslarını derecelendiren bir belgedir.

Kısacası EKB, enerji kaybının ve çevreye verilen zararın önüne geçilmesi için binaların enerji performanslarını gösteren resmi bir belgedir.

Temelde binaların enerji tüketimi ve doğaya salınan karbon değerlerini gösteren Enerji Kimlik Belgesi; enerji ve enerji kaynaklarının etkin kullanımı, enerji tasarrufu, enerji israfının önlenmesi ve küresel ısınmanın en büyük nedeni olan karbon salınımlarının miktarını kontrol altına almayı amaçlar.

Belgede; binanın enerji ihtiyacı, enerji tüketimi, sera gazı (karbon) salınımı seviyesi, ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimi, yalıtım sistemine dair özellikler gibi bilgiler yer alır.

Bilgilere göre binanın enerji performansı belirlenir ve beyaz eşyalarda da olduğu gibi, A Enerji Sınıfından G Sınıfına kadar hangi seviyede olduğu bulunur. A Enerji Sınıfı en tasarruflu ve verimli dereceyi gösterirken, G Sınıfı en düşük seviyedir.

  • Kanun kapsamında, (istisnalar dışındaki) her binanın Enerji Kimlik Belgesi bulunmalıdır.
  • Konutlar, ofisler, apartmanlar, (eğitim, belediye gibi) kamu binaları, ticari binalar, hizmet binaları EKB almalıdır.
  • Seralar ve atölyeler, koruma altındaki bina ve anıtlar, planlanan kullanım süresi 2 yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar, herhangi bir ısıtma ve soğutmaya ihtiyaç duymayan depo, ardiye, ahır gibi yapılar ise EKB kapsamı dışındadır.
  • EKB, binaları yeni bina ve mevcut bina olarak farklı şartlarda değerlendirir.
  • 2011 öncesi yapı ruhsatını almış binalar mevcut bina sayılır. 2017 yılında yapılan yönetmelik değişikliğine göre mevcut binaların belgelerini almaları gereken son tarih 2 Mayıs 2017’den 1 Ocak 2020’ye dek uzatılmıştır. Alınmadığı taktirde, bu tarihten itibaren binaların alım-satım ve kiralama işlemleri yapılamayacaktır. Bu yapıların almaları gereken minimum harf derecesi bulunmaz.

2011 sonrası yapı ruhsatını almış binalar ise yeni bina sayılır. Yeni binalar, yapı kullanma izni aşamasında EKB almalı ve minimum C Enerji Sınıfında bulunmalıdır. Aksi taktirde iskân ruhsatı alamazlar.

Enerji Kimlik Belgesi, sadece bakanlık tarafından yetkilendirilmiş akredite kuruluşlar ve tüzel kişilikler tarafından verilir.

Akredite kuruluş; binanın yıllık enerji tüketimini ve tüketime bağlı CO2 salınımını hesaplar, değerleri referans binalar ile kıyaslar ve kıyaslama sonucunda binanın A ve G sınıfları arasındaki yerini belirler.

Ardından bu veriler T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na aktarılır ve belge çıkartılır.

Binanın ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ve aydınlatma sistemlerinin özellikleri, binada kullanılan malzemenin cinsi, iklim bölgesi gibi pek çok durum sınıflandırmayı etkiler.

Belge, binada enerji performansını etkileyecek bir değişiklik yapılmadığı sürece 10 sene boyunca geçerlidir. 10 senenin ardından yenilenmesi gerekir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NASIL ALINIR

Enerji verimliliğini artırmak ve çevreyi korumak için binaların enerji tasarruflarını ölçen ve sınıflandıran Enerji Kimlik Belgesi (EKB), bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar ve tüzel kişilikler tarafından verilir.

2011 yılından sonra yapı izni almış yeni binalar ve 2011 öncesinde alan mevcut binalar için yetkili kuruluşlar farklıdır:

  • Yeni ve yeni yapılacak olan binalara; EKB düzenleme eğitimini başarı ile tamamlayan ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı ilgili meslek odalarından alınmış SMM belgesine sahip mimarlar, mühendisler veya bünyesinde bu vasıflara sahip kişiler bulunduran kuruluşlar, belgeyi vermeye yetkili kuruluş olarak sayılır.
  • Mevcut binalar için ise; bünyesinde EKB düzenleme eğitimini başarı ile tamamlamış personeli olan, Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında bina kategorisinde yetkilendirilmiş ve gerekli ölçüm cihazlarına sahip danışmanlık firmaları yetkili kuruluş olarak sayılır.

Peki ya EKB alma süreci nasıl işler?

Adım adım asagıda acıklanmıstır

BİZİ ARAYIN

Fiyat teklifi almak için bizi arayın. ACETMİMARLIK her zaman en iyi fiyat garantisi verir.

0554 436 05 34

HIZLI PROJE

Mimarlarımız tarafından 1-2 iş günü içerisinde projeniz hazırlanır.

BAKANLIK ONAYI

Enerji Kimlik Belgeniz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanır.

BELGENİZ HAZIR

İşte bu kadar kolay! Nerede olursanız olun belgeniz ertesi gün teslim edilir.

Sürecin başında yetkili kuruluşlar; ilgili binanın enerji performansını değerlendirebilmek için gereken belgeler olan mimari projesi, ısı yalıtım projesi, mekanik tesisat projesi, elektrik projesi ve varsa mantolama sözleşmesini alır. Buradan toplanan veriler bakanlığın BEP TR2 programına aktarılır.

Sistem güncel standartlar dahilinde binanın m2 başına düşen enerji tüketimi, bu tüketim sonunda açığa çıkan CO2 (sera gazı salınımı), değerlerin referans binayla karşılaştırılması ve bu sonuca göre A ve G sınıfları arasında derecelendirilmesi şeklinde işler. En verimli enerji sınıfı olan A ve en düşük sınıf G arasından alınan bu derece, binanın Enerji Kimlik Belgesi sınıfını belirtir.

Yeni binalar minimum C sınıfında olmalıdır, mevcut binalarda ise böyle bir zorunluluk yoktur.

[popup_trigger id=”3187″ tag=”button” classes=”popmake-3196″]TEKLİF AL[/popup_trigger]

 

HEMEN TEKLİ ALIN
×

merhaba!

WhatsApp'ta sohbet etmek için aşağıdaki temsilcilerimizden birini tıklayın veya info@acetmimarlık.com adresine bir e-posta gönderin.

× WHATSAPP DESTEK HATTI