YESIL BINA SERTİFİKASI

Yeşil Bina Nedir?

Yeşil Bina sürdürülebilirlik kavramının, inşaat sektöründe binalara odaklanılmasıyla ortaya çıkmıştır. Basit anlamda «yeşil bina» sürdürülebilir (çevreye zararı daha az) yapı malzemelerinden oluşur, su ve enerji verimliliği bu binalarda yüksek olmak zorundadır. Tasarım aşamasında ise bina tasarımı enerji kayıplarını minimum seviyeye indirmek için büyük önem arz eder.

Yeşil Binalar başlı başına bir sürdürülebilirlik projesidir ve uluslararası alanda farklı sertifikasyon kurumları bu alanda standartlar oluşturulmuştur. Bu sertifikaya «yeşil bina sertifikası» denmektedir. Binanın performansına göre alınacak sertifika derecesi değişmektedir. Enerji verimliliği oranındaki artış, projenin konumu ve ulaşım gibi kategoriler altında değerlendirilen projeler sertifikasyon kriterlerine uyumu oranında derece elde eder.

Yeşil Bina Sertifikası

Yeşil bina sertifikasına sahip olmak birden fazla kriter hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmayı gerektirir. Müteahhit yada proje sahibi firmaların bu deneyimlere sahip mühendis ve mimarlardan oluşan bir departman kurması yüksek maliyetlere sebep olmaktadır. Bu nedenle «yeşil bina danışmanlığı» firmaları ortaya çıkmıştır. Yeşil bina danışmanlığı firmalarının eş zamanlı olarak birden fazla projeyi yönetiyor olması yeşil bina sertifika süreç maliyetlerini azaltmaktadır. Aynı zamanda deneyim sahibi bir ekiple çalışmak riskleri azaltmakta ve zamandan tasarruf sağlamaktadır. acetmimarlık tüm yeşil bina sertifika süreçlerini A’dan Z’ye yönetmektedir.

Dünya 8.si

Türkiye, Yeşil Bina sayısı ve toplam metrekare alanında dünyada 8. sırada yer almaktadır.

Sertifika veren kurum sayısı birden fazladır, her sertifika temel prensipte aynı olmasına rağmen standartlar arasında bazı değişiklikler vardır. Aşağıda listelenen sertifika türleri arasında en yaygın olan Amerikan Yeşil Bina Derneği’ne ait olan LEED sertifikasıdır.

DGNB Serifikası

Almanya’da başlayan yeşil bina sertifikası süreci genel hatları ile bina yapımından önce planlama esnasında başlayan sürdürülebilirlik çalışmalarını kapsamaktadır. Amaç net bir şekilde planlamanın sürdürülebilirlik ve eko sistem dengesini bozmadan yapılmasını içermektedir. Değerlendirme sonuçları ise LEED sertifikasına benzerlik göstererek bronz, gümüş ve altın olarak takdim edilir.

LEED Serifikası

LEED derecelendirmesi 4 kategoriden oluşmaktadır. Normal, Gümüş, Altın ve Platinyum sertifika dereceleri olmak üzere. LEED sertifikası ile ilgili daha detaylı bilgi almak için LEED Sertifikası sayfamızı inceleyebilirsiniz.

BREEAM Serifikası

İngiltere de başlayan yeşil bina sertifikası tamamen binaların çevreye olan etkilerini en basite indirgemek için tasarlanmış dünya çapında 800.000’e yakın yapıya uygulanmıştır. Puanlama sistemi eko sistemi bozacak 10 ana kategoride değerlendirilmiş sonuçları ise geçer, iyi, çok iyi, mükemmel, sıra dışı olarak adlandırılmıştır.

ACETMİMARLIK, Amerikan Yeşil Bina Derneği Üyesidir, bu nedenle tüm müşterilerimiz indirimli ücretlerden faydalanmaktadır.


Yeşil Bina Sertifikası Tarihsel Süreç

Dünyanın bir çok yerinde farklı yeşil bina sertifika sistemi mevcut.

  • 1990 İlk olarak 1990 yılında İngiltere’de ortaya çıkan Breeam (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)  yeşil bina sistemi ile gelişen çalışmalar Amerika’da LEED yeşil bina sistemi (Leadership In Energy and Environmental Design ) doğuşuyla devam etti.
  • 1998 1998 yıllarına gelindiğinde ise gelişmiş ülkeler sürdürülebilir ve yeşil binalar konusunda bir araya gelerek yeşil bina sertifikası süreçlerini tekrar gözden geçirmeye karar verdiler. Ve LLSBE (International Initiative For Sustainable Built environment) kurdular.
  • 2003-2004 Bu şekilde büyüyen süreç gelişmeye devam etti. 2003 yıllarda yeşil bina sertifikası adına Greenstar,2004 de Japonya da Casbee, Almanya’da ise DGNB kurularak yeşil bina kriterleri değerlendirildi ve ülkelerin kendilerine özel kriterleri oluşturuldu.

ACET MİMARLIK, Yeşil Bina projelerinde minimum maliyet ve maksimum derece odaklı çalışır.


Şeffaflık ve Maliyet Odaklı Danışmanlık

ACET MİMARLIK  Ailesi olarak «Yeşil Bina Danışmanlığı» hizmetinde en önemli kriterin maliyetler olduğunun farkındayız. Hedeflenen sertifika derecesinin maliyetler üzerindeki etkisi yüksektir. Ancak kabul etmek gerekir ki ülkemizde yeşil bina danışmanlık firmalarının «şeffaflık» ilkesine bağlı olarak çalışmaması proje başlangıcı sonrası öngörülemeyen maliyetlere sebep vermektedir. Bu nedenle Yeşil Bina Danışmanlığı süreçlerinde temel ilkemiz şeffaflık, projelerimizde hedeflediğimiz sertifika derecesi doğrultusunda izleyeceğimiz adımlar ilk günden belirlenir ve çerçeve oluşturulur. Bu sayede proje sahibi müşterilerimiz öngörülemeyen hiçbir sorumluluk ve maliyet ile karşılaşmazlar.

Yeşil Bina Sertifikası Kriterleri

ACET MİMARLIK, hizmetleri arasında CDP Danışmanlığı da bulunmaktadır.


 

Yeşil Bina Kriterleri

Yeşil bina sertifikasyon süreci alışılmış binaların dışında, belirli kriter dokümanı doğrultusunda çevresel performansı en yüksek seviyede tutarak belirli kriterlere bağlılık neticesinde ortaya çıkmaktadır.

Yeşil bina yapısını oluşturacak ürünlerin seçimi, enerjinin minimum seviyede tüketilmesi.

Küreselleşen dünya sürecinde suyun öneminin artması sonucunda su verimliliğindeki artış.

İnşaatı yapılan yeşil binanın mutlaka çevre unsurunu göz ardı etmeden doğaya ve doğal yaşamı etkileyecek unsurlara dikkat ederek yapılması,

Yapının iç ortamdaki hayat standardını yükseltmesi ve bunu teşvik edecek uygulamalar zorunluluklar getirilerek bu konularda yaşayan kişilerin bilinçlendirilmesinde etkili olması gibi önemli ve sürdürülebilir süreçleri kapsar.

Her sertifikanın farklı yeşil bina kriterleri olsa da genel hatlarıyla birbirleri ile örtüşmektedirler. Genel kabul gören kriterler şu şekildedir.

HEMEN TEKLİ ALIN
×

merhaba!

WhatsApp'ta sohbet etmek için aşağıdaki temsilcilerimizden birini tıklayın veya info@acetmimarlık.com adresine bir e-posta gönderin.

× WHATSAPP DESTEK HATTI